New Cashforce Warsaw office (EN/PL)

07/06/21

New Cashforce office in Warsaw, Poland fuels its Cash Forecasting product excellence

Cashforce, an innovative Cash Forecasting and Working Capital Analytics solution provider, has announced it will open a new office in Warsaw, Poland to expand the company’s activities. This new office will further accelerate Cashforce’s growth and market presence on a global scale with the addition of a new technical team. For this expansion, various product-focused positions are becoming available, ranging from Chief Architect and team leaders to analysts and front-end/back-end engineers.

“We are delighted to share the news of the opening of our product-focused branch. Together with our new platform which launches soon, we continue to push the frontier of Cash Forecasting & Working Capital product excellence,” said Nicolas Christiaen, CEO of Cashforce.

Cash forecasting remains a top priority of any corporate and Cashforce offers a unique solution to assist finance and treasury departments in this challenge. Building upon years of experience, we’re reinforcing the vision to save time and cash by offering automated Cash Forecasting technology. Our new platform is equipped with real-time data processing capabilities, an intuitive user-experience that lowers the barrier to entry and enhanced (AI-powered) scenario building capabilities.

Jan Bakker, COO of Cashforce, adds: “It’s great to see our global presence ramping up. By reinforcing the product team with various technical positions, we’re ready to further integrate the latest and greatest technologies into our product.”

As a Fintech scale-up disrupting the treasury space, we are experiencing substantial international growth. To make our ambitious vision a reality, we are looking for motivated candidates to join us in creating a world-class product. Of course, it all starts with the amazing people. You can become a part of a dynamic and global team that encourages ownership, diversity and personal growth. Learn more about our company culture here.

Want to be a part of our fintech experience? Find out more on our open positions here.

___

Cashforce is a ‘next-generation’ Cash Forecasting & Working Capital Analytics solution, focused on automation and integration. Our cloud-based software enables corporates to unlock their data and create smarter decisions, saving time and money. By integrating internal & external company data (ERPs, TMS, data lakes etc) and processing them through machine learning techniques, our SaaS solution provides insight into Cash Flows & Working Capital, automates manual and cumbersome Treasury tasks and enables AI-powered-scenarios. Cashforce is used by midsize and large corporates and has users in over 120 countries.

When Cash is key, Cash Forecasting and Working Capital leads your company towards a crystal-clear future. When Cash is key … Cashforce.

 

 

Nowe biuro Cashforce w Warszawie – jeszcze lepsza jakość planowania płynności finansowej 

Cashforce, innowacyjny dostawca systemu planowania płynności gotówki i analiz kapitału obrotowego, właśnie ogłosił otwarcie nowego biura w Warszawie. Dodatkowy oddział wraz z nowym zespołem technicznym nie tylko pozwolą rozszerzyć działalność firmy, lecz także zapewnią Cashforce jeszcze szybszy rozwój na globalnym rynku. W ramach powiększającego się zespołu spółka oferuje nowe stanowiska pracy, ściśle powiązane z wytwarzanym produktem: od głównego architekta i liderów zespołów po analityków i inżynierów front- oraz back-end.  

„Z wielką radością ogłaszamy naszą decyzję o otwarciu nowego oddziału, który będzie intensywnie pracował nad doskonaleniem naszego produktu. Dzięki większemu zespołowi oraz planowanemu uruchomieniu nowej platformy technologicznej, wciąż przesuwamy granicę wyznaczającą standardy skuteczności w narzędziach do planowania płynności finansowej i zarządzania kapitałem obrotowym” – powiedział Nicolas Christiaen, dyrektor generalny Cashforce. 

Planowanie przepływu gotówki jest priorytetem każdej korporacji. Cashforce oferuje unikatowe rozwiązanie, które pomaga departamentom odpowiedzialnym za zarządzanie finansami i skarbem sprostać temu kluczowemu wyzwaniu. Wieloletnie doświadczenie eksperckiego zespołu pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy, możliwą dzięki wykorzystaniu technologii zautomatyzowanego planowania płynności finansowej. Nowa platforma Cashforce jest wyposażona w funkcje przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, intuicyjny user experience niwelujący barierę wejścia oraz ulepszone za pomocą sztucznej inteligencji możliwości budowania różnych scenariuszy. 

Jan Bakker, dyrektor operacyjny Cashforce, dodaje: „Jestem dumny z  naszego dynamicznego rozwoju na skalę globalną. Dzięki różnym specjalistom technicznym, którzy wzmocnią nasz zespół pracujący nad produktem, zyskamy nowe możliwości integrowania z nim najnowszych i najlepszych technologii”. 

Jako prężnie rozwijający się fintech, rewolucjonizujący zarządzanie skarbem, obserwujemy znaczny wzrost na arenie międzynarodowej. Aby zrealizować naszą ambitną wizję, poszukujemy kandydatów do pracy, chętnych i zmotywowanych do tworzenia światowej klasy produktu. Wierzymy, że sukces firmy zawsze ma swoje źródło w kreatywności pracowników. Dołącz do dynamicznego i międzynarodowego zespołu, który wspiera podejmowanie odpowiedzialności, różnorodność i rozwój osobisty. Dowiedz się więcej o kulturze pracy w naszej firmie tutaj. 

Chcesz być częścią naszego zespołu w obszarze fintech? Dowiedz się więcej tutaj. 

___ 

Cashforce to rozwiązanie nowej generacji, które służy do planowania płynności finansowej i analiz kapitału obrotowego, bazując na automatyzacji i integracji. Wykorzystujące chmurę oprogramowanie pozwala korporacjom dotrzeć do danych i podejmować lepsze decyzje, dzięki czemu oszczędzają czas i pieniądze. Przez integrację wewnętrznych i zewnętrznych danych firmy (ERP, TMS, data lakes, itp.) i przetwarzanie ich za pomocą technik uczenia maszynowego, nasze rozwiązanie w modelu SaaS zapewnia wgląd w przepływy gotówki i kapitał obrotowy, automatyzuje uciążliwe, ręcznie wykonywane zadania oraz za pomocą sztucznej inteligencji podpowiada możliwe scenariusze działania. Cashforce jest wykorzystywany przez średnie i duże korporacje w ponad 120 krajach. 

Odkryj siłę planowania płynności finansowej z Cashforce. Potencjał Twojej firmy tkwi w zasobach, które są na wyciągnięcie ręki. When Cash is key… Cashforce. 

 

Kontakt prasowy 

Benjamin Bergers
benjamin.bergers@cashforce.com
+32 (0) 479 66 27 21

 

Back to overview